BAŞKAN YILMAZ’DAN GURUR VERİCİ BÜTÇE TABLOSU

: 6 Mayıs 2023 - 00:51 90 okunma
Silivri Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında konuşan Başkan Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin 2022 yılında yüzde 8,23 bütçe fazlası verdiğini açıkladı.

Bütçedeki yatırım giderleri oranının yüzde 27,8’e yükseltildiğini aktaran Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesine bağlık müdürlüklerin bütçedeki harcama oranlarının yanı sıra belediyeye yapılan bağış ve yardımlarla ilgili de çarpıcı rakamlar paylaştı.

Silivri Belediye Meclisi 2023 yılı mayıs ayı meclis toplantısının 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkan Vekili Sami Barlas, CHP Grup Başkan Vekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 8 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesinin 2022 yılında yüzde 8,23 bütçe fazlası verdiğini açıkladı. Bütçedeki yatırım giderleri oranının yüzde 27,8’e yükseltildiğini aktaran Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesine bağlık müdürlüklerin bütçedeki harcama oranlarının yanı sıra belediyeye yapılan bağış ve yardımlarla ilgili de çarpıcı rakamlar paylaştı.

“BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDEN MÜTHİŞ KEYİF ALIYORUM”

Meclis toplantısının 1. gündeminde “Belediyemiz 2022 yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi” vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar’ın okuduğunu komisyon raporunda “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2022 mali yılı gelir ve gider kesin hesap raporları incelenerek komisyonumuz tarafından uygun bulunmuştur” ifadeleri yer aldı. Gündem maddesine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Faaliyet raporu ve bütçe görüşmeleri ile kesin hesabın kabulü gibi görüşmelerde belediyeleri yönetenler genelde sıkıntıda olurlar ya da eleştiri bombardımanına tutulurlar. Ben ise bu görüşmelerden müthiş keyif alıyorum. Çünkü bu alışılagelen durumu Silivri’de biz tersine çevirdik. Faaliyet raporu görüşmelerinde de bütçe görüşmelerinde de Silivri’de iktidar rahata rahat arkasına yaslanıyor. Muhalefet de eleştirecek çok fazla şey bulamıyor. Teşekkür etme kısmında cimri oldukları için onu da yapamıyorlar. Ama sonuç itibarıyla Silivri Belediyesi açısından, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın refahı ve hizmetten aldıkları pay açısından gurur verici bir bütçe tablosu ortaya çıkıyor.” dedi.

“SİLİVRİ BELEDİYESİ YÜZDE 8,23 BÜTÇE FAZLASI VERDİ”

Tablolar üzerinden Silivri Belediyesinin bütçe performansına ilişkin rakamları paylaşan Başkan Volkan Yılmaz, “2022 yılının başında 445.000.000,00 TL bir tahmini bütçemiz vardı. Yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve küresel enflasyonist baskılardan dolayı bütçemizi bütün kurumlar gibi biz de revize ederek, ek bütçe ile 725.000.000,00 TL’ye çıkardık. Silivri Belediyesi, tahmini gider bütçesinden 715.508.892,26 TL harcayarak, gider bütçesinde yüzde 98,69’luk bir gerçekleşmeye ulaştı. Gelir bütçemizi ise 775.261.024,27 TL olarak gerçekleştirdik. İstanbul’da gelir bütçesini en fazla gerçekleştiren belediye olduk. 2022 yılında gelir ve gider arasındaki fark yüzde 8,23 olarak gerçekleşti. Yani Silivri Belediyesi 59.752.132,01 TL bütçe fazlası verdi. Son 3 yıldır her türlü olumsuzluğa rağmen, pandemiye, ekonomik krize, dalgalanmalara, enflasyonist ortama rağmen yatırımlarımızdan asla vazgeçmeyerek, hatta kat be kat artırarak bütçe fazlası vermeyi gelenek haline getirmiş durumdayız. Bizden önceki döneme yani 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki CHP dönemine ait bütçe rakamlarını paylaşmak istiyorum. 2016’da Silivri Belediyesinin bütçesi 168.000.000,00 TL iken gelirlerle giderlerin arasındaki fark negatif. 11.629.097,91 TL yani yüzde 6,89 bütçe açığı verilmiş. 2017 yılında gelenek bozulmamış; 201.000.000,00 TL bütçede 28.872.733,66 TL yani yüzde 14,36 bütçe açığı verilmiş. 2018’de 237.000.000,00 TL bütçede 32.511.499,64 TL yani yüzde 13,72 bütçe açığı vermeye devam edilmiş. Sürekli borçlanan, sürekli bütçe açığı verilen ve sarmala düşen bir belediye. Bizim yönetimimizdeki Silivri Belediyesi 2020 yılında 33.751.345,98 TL bütçe fazlası vermiş. Bunun oransal karşılığı da yüzde 11,29. 2021 yılı, pandeminin etkisinin biraz dağıldığı bir yıl 91.714.836,15 TL bütçe fazlası vermişiz. Oransal karşılığı ise yüzde 25,98. 2022 yılında ise 775.000.000,00 TL bütçede yüzde 8,24 yani 59.752.132,01 TL bütçe fazlası vermişiz. Buradan da anlaşılacağı gibi Silivri Belediyesi borçlanan, bütçe açıklarıyla boğuşan, hizmetlerini sürdüremeyen, yatırım kalemlerini daraltan, işçilerinin, personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye olmaktan çıkmış. Bunların tamamının terse döndüğü; güçlü, kendi ayakları üzerinde duran, kredi kullanmayan, borç batağına sürüklenmeyen, her geçen gün finansal tablolarını güçlendiren bir belediye hüviyetine bürünmüş.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÇEMİZİN YÜZDE 27,8’İ YATIRIM GİDERLERİNE AYRILDI”

Silivri Belediyesinin bütçelerindeki cari giderleri ve yatırım giderlerini açıklayan ve önceki yıllarla karşılaştıran Başkan Yılmaz, “Şimdi bütçece cari giderleri ve yatırım giderleri diye iki kalem var. Cari giderler personel giderinizdir. Yani SGK gideriniz, devlete ödediğiniz primler, faizler, mal ve hizmet alımları cari giderlerden oluşur. Bazı arkadaşlar ‘Bütçe fazlası veriyorsunuz ama yatırım yapmıyorsunuz. Bütçedeki parayı yatırıma harcamıyorsunuz’ gibi şeyler söyleyebilir. Bakın, 2014 yılında Silivri Belediyesi bütçesinin yüzde 93,6’sı cari giderlere ayrılmış. Yatırım giderlerine ayrılan rakam ise yüzde 6,4. 2015 yılındaki bütçede cari giderlere yüzde 87,9 ayrılırken yatırım giderlerine yüzde 12,1 ayrılmış. 2016 yılında ise cari giderlere yüzde 96,9 ayrılırken yatırım giderlerine ise sadece yüzde 3,1 ayrılmış. 2017 yılında bütçenin yüzde 87,3’ü cari giderlere, yüzde 12,7’si yatırım giderlerine ayrılmış. Seçim arifesi olan 2018 yılında bütçenin yüzde 86,3’ü cari giderlere ayrılırken, yüzde 13,7’si ise yatırım giderlerine ayrılmış. 2019 yılı seçim yılı, ara dönem olduğu için pas geçiyorum. Pandemi şartlarının en ağır olduğu dönem 2020 yılında cari giderler yüzde 94,5 yatırım giderleri ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşmiş. 2021 yılında bütçenin yüzde 85,9’u cari giderlere, yüzde 14,1’i yatırım giderlerine ayrılmış. Atılım ve yatırım yılı olarak söz verdiğimiz 2022 yılında ise bütçemizin yüzde 72,2’si cari giderlere, yüzde 27,8’i ise yatırım giderlerine ayrılmış. Altını çizerek söylüyorum yüzde 27,8. Silivri Belediyesi mali açıdan güçlenerek 2 yıl kendi ayaklarının üzerinde durduktan sonra 3’üncü yılda cari giderlerini yüzde 72,2’ye düşürerek yatırım giderlerini yüzde 27,8’e yükseltmiştir.” diye konuştu.

“İSRAFI ÖNLEMEK VE TASARRUF YAPMAK BİZİM İLKELERİMİZ ARASINDADIR”

Silivri Belediyesine bağlık müdürlüklerin genel giderler içerisindeki paylarını açıklayan ve önceki dönemle karşılaştıran Başkan Volkan Yılmaz, “Yıllar itibariyle bütçe kalemlerine müdürlükler açısından baktığımızda oluşan tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şehre kalıcı hizmetleri ifade eden, yatırıma yönelik görevleri olan müdürlüklerin genel giderler içerisindeki payları ve oranları her geçen gün artış göstermiştir. Örneğin; Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2016 yılı gider bütçesi içerisindeki harcama payı yüzde 14 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 23,31’e yükselmiştir. Aynı şekilde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzdeki harcama oranı 2017 yılında yalnızca binde 1 iken, şu an yüzde 1 oranına yükselmiştir. Belediyemiz bütün her şeyini satan bir belediye değil; kamulaştırmalarla ya da yeni alımlarla mülk edinen bir belediye olduğu için Emlak İstimlak Müdürlüğünün gider bütçesindeki harcama oranlarında yaşanan yükselişe de dikkat çekmek istiyorum. 2016 yılında Emlak İstimlak Müdürlüğümüz sadece binde 6,3 oranında harcama yaparken bu oran 2022 yılında yüzde 2,5’a yükselmiştir. Herhangi bir borçlanmaya gerek kalmaksızın, yaratılan yeni gelir kaynaklarının kullanılmasıyla yatırıma ayrılan paylarda gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçelerinde ise gider paylarında oransal anlamda çok ciddi düşüşler olmuştur. Bu azalmaya rağmen hizmetlerde herhangi bir aksama olmamıştır. 2016 yılında Silivri Belediyesi bütçesinin yüzde 2,37’si Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kullanılmış. 2022 yılında ise bu oran yüzde 1,99’a gerilemiş. 2016 yılında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçenin yüzde 5,23’ünü kullanırken, 2022 yılında daha fazla etkinliğe ve daha fazla çalışmaya rağmen bu oran binde 5’e kadar gerilemiştir. Tasarruf anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olan ancak muhalefetin eleştiriye tabi tuttuğu, ‘yüzde 300 artırdınız’ dediği Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarında da söylenenin tam aksine ciddi değişim yaşanmıştır. 2016 yılında bütçenin yüzde 2,34’ü Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kullanılırken, 2022 yılında bu rakam binde 4 olmuştur. İsrafı önlemek, tasarruf yapmak, gelir kaynaklarını artırmak, harcamalardaki tek kuruşun bile hesabını yapmak bizim ilkelerimiz arasındadır. Bundan sonra da böyle devam edecektir.” dedi.

“SİLİVRİ’DE GÜVEN DUYGUSU HER GEÇEN GÜN KUVVETLENMİŞTİR”

Gelir bütçesinde yer alan bağış ve yardım kaleminin detaylarını aktaran ve önceki dönemlerle karşılaştıran Başkan Yılmaz, “Bizden önceki 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılları faaliyet raporlarındaki bağış tahminlerini ve gerçekleşen bağışları tek tek inceledim. 2016 yılı bütçesinde bağış kalemi olarak 360.000 TL olarak öngörülmüş ve 143.038 TL bağış alınmış. 2017 yılı bütçesinde 370.000 TL bağış ve yardım öngörülürken, 171.025 TL bağış alınmış. Yine 2018 yılı bütçesinde 640.000 TL öngörülürken o yıl tek kuruş bağış ve yardım alınamamış. Göreve geldiğimiz 2019 yılında 750.000 TL bağış ve yardım öngörülmüş ve biz bunu 3.544.000,00 TL olarak gerçekleştirmişiz. 2020 yılında 1.575.000,00 TL bağış tahmini yapmışız, 5.270.000,00 TL gerçekleşmiş. 2021 yılında alınan bağış ve yardım kalemi olarak 4.870.000,00 TL öngörmüşüz tahakkuk eden 9.970.000,00 TL. 2022 yılında ise 3.780.000,00 TL öngörmüşüz, tahakkuk eden 54.014.759,00 TL. Alınan bağış ve yardımların içerisinde gerçek ve tüzel kişilerin katkıları da her zaman ama her zaman artarak devam etmiştir. Bakın demir, çimento, okul, sağlık ocağı gibi ayni yardımları saymıyorum; nakdi olarak bu bağışlar artarak devam etmiş. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Güven duygusunun inşasıdır.  Silivri’de güven duygusunun her geçen gün kuvvetlenmesidir. Şükürler olsun ki belediyemize olan güven duygusunu bu noktalara getirmeyi başardık. Bunun için ben bütün mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takdiri bilgileri paylaştığım sizlere ve Silivri’de yaşayan vatandaşlarıma bırakıyorum.” ifadelerini kullandı.

 

        

 

 


YASAL UYARI:Yayınlanan haberin tüm hakları Cemile Kayar'a aittir. Kaynak gösterilse dahi haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazı sadece Trakya İncisi tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir
loading_image
GÖSTERİLEN YORUMLAR (0)

© Trakya İncisi Tüm Hakları Saklıdır. 2014